KURULUŞUMUZUN ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

DİVAİSİB HOTEL olarak, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken; Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, taşeronlarımızın, çevremizin refah, sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını mümkün olan en üst düzeyde karşılayabilmek için;

• Hizmet kalitemizi uluslararası standartların üzerine çıkartmak,
• Misafir beklentilerini üst seviyede karşılamak ve sektör de öncü bir kuruluş olmak,
• Kuruluş felsefesini tüm personellerimizle oluşturup, sürekli gelişmeyi, işyerine güveni ve misafirlerimizin beklentilerini aşan hizmeti sunmak,
• Ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun; Gıda güvenliği risklerini önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstererek hizmet vermek,
• Ülkemizde diğer tüm kuruluşlara örnek bir işletme olmak ve değer yaratmak,
• Misafirlerimizin ve personellerimizin gerek sağlık, gerek can güvenliğini, gerekse de iş güvenliklerini tehlikeye atabilecek tüm riskleri en alt seviyelere indirerek bu kazaları önlemek,
• Kaliteyi ölçülebilir hale getirmek, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve hedefler belirleyip çalışanlarımızın ve yönetimin birlikteliğini sağlamak,
• Otel olarak personelleri ile birlikte çevre bilincini oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevre bırakmak,
• Süreçlerin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla, edinilen Gıda Güvenliği tecrübelerini tedarikçiler, kurumlar ve misafirler ile karşılıklı olarak paylaşmak,
• Gıda Güvenliği hedeflerini, gerçekleştirerek arttırmak,
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin, personel ve tedarikçiler tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması için ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
• Yasalara, düzenlemelere ve misafir şartlarına uymak,
• Gıda Güvenliği, hammaddelerin satın alınmasından üretilen gıdaların tüketimine kadar olan tüm gıda üretim, sunum ve depolama alanlarında hijyen kurallarını eksiksiz uygulayarak insan sağlığını korumak,
• İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemini kurmayı, sürdürmeyi ve sürekli geliştirmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre konusundaki performansımızı en üst düzeye getirmek,
• Tüm çalışanlarımızla birlikte beceri, tecrübe ve bilgilerimizi sürekli artırabilmek için eğitimler gerçekleştirmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre ile ilgili ulusal mevzuata ve çalıştığımız ülkelerin ilgili mevzuatlarına uymayı, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
• Milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,
• Topluma, çevreye, müşteriye, kaliteye ve çalışanımıza olan duyarlılığımız ile halkın erişimine açık olmak,
• Taşeronlarımızı, birlikte çalıştığımız tedarikçileri ve ziyaretçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevre Yönetim Sistemimiz hakkında bilgilendirerek bu konudaki uyumumuzu arttırmak,
• Çevreye verdiğimiz etkileri minimum düzeye indirerek kirlenmenin önüne geçebilmek,
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemek,

Çalışanlarımızın kalite anlayışını benimsemelerini ve Entegre Yönetim Sistemine etkin olarak katılımlarını sağlamak genel politikamızdır.

GENEL MÜDÜR

PLT.00/00/01.01.2020